วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฟรี Workshop Book Binding - Coptic I - เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
     เราอยากจัด Workshop Book Binding สมุดทำมือ  แบบ Coptic I
            วัตถุประสงค์
-          เพื่อร่วมกันทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-          ทำเพื่อเป็นวิยาทานในการนำไปประกอบอาชีพหรืองานอดิเรก
****เราอยากทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ แต่ด้วยกำลังของเราจึงทำได้เพียงแค่นี้ค่ะ
เลือกเรียนแบบ
  1. คุณนำอุปกรณ์ในการเย็บสมุดมาเองทั้งหมด เราสอนให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  2. เราเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ในการเย็บสมุดให้ทั้งหมด + เครื่องดื่ม 1 แก้ว ค่าใช้จ่าย 1,350 บาท/ ท่าน
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย เราจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

จำนวนผู้เรียน
ครั้งละ 1-5 ท่าน

วัน-เวลาเรียน
เลือกเวลาเรียนได้ตามวันด้านล่างนี้ค่ะ
09 มิ.ย. 55 (เสาร์)
10 มิ.ย 55 (อาทิตย์)
16 มิ.ย. 55 (เสาร์)
17มิ.ย 55 (อาทิตย์)
23 มิ.ย 55 (เสาร์)

เวลา 11.00 – 15.00

สถานที่เรียน
Coffee Room พระราม 3 เรสซิเดนท์ ( BTS สะพานตากสินติด BRT พระราม 3)

วิธีการจอง
แจ้งความประสงค์ใน inbox ของ http://www.facebook.com/BindingRoom
- โดยระบุชื่อคุณ
- วันที่ต้องการ
- เลือกแบบ เรียน 1 หรือ 2
- เบอร์โทรศัพท์
และรอการ confirm จากเราทาง inbox ค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น