วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ตารางเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สนุกกับการเรียนเย็บสมุด @ Binding Room


      Single Chain Stitch  
เรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอนต่างๆของการเย็บสมุดแบบเก่าแก่ ในวิธีการเย็บแบบ Single Chain Stitch 
มหัศจรรย์ในการใช้เข็ม เข็มเดียวในการเย็บให้เป็นเกลียวเชือกที่ทักทอให้เกิดลายเส้นสวยงานยู่บนสันเปลือยของสมุด


จำนวนผู้เรียน
ครั้งละ 1 - 5 ท่าน

วันเรียน
วันที่ 4, 11, 24 กุมภาพันธ์ 2556
 เวลา 09.30 – 12.00 น.

สถานที่เรียน
Malila Cafe (ร้านกาแฟ Malila Cafe อ่างศิลา)
ค่าใช้จ่าย
ค่าเรียน+วัสดุอุปกรณ์ + เครื่องดื่ม 1 แก้ว ท่านละ 1,350 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Tel. 082-4665257


     Double Coptic I

เรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอนต่างๆของการเย็บสมุดแบบเก่าแก่เข็มคู่ 2 เข็ม ในวิธีการเย็บแบบ Coptic I
ที่ยังมีซับซ้อนในการเย็บให้เกลียวเชือกที่ทักทอเป็นลายเปียอย่างสวยงานยู่บนสันเปลือยของสมุด


จำนวนผู้เรียน
ครั้งละ 1 - 5 ท่าน

เลือกเรียนได้ตามวันด้านล่างนี้ค่ะ
 วันที่ 4,11,24 กุมภาพันธ์ 2556
 เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่เรียน
Malila Cafe (ร้านกาแฟ Malila Cafe อ่างศิลา)
ค่าใช้จ่าย
ค่าเรียน+วัสดุอุปกรณ์ + เครื่องดื่ม 1 แก้ว ท่านละ 1,350 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Tel. 082-4665257


      Double Coptic IIเรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอนต่างๆของการเย็บสมุดแบบเก่าแก่ ในวิธีการเย็บแบบ Coptic II โดยการใช้เข็มคู่แบบ 4 เข็ม
เป็นการเย็บให้เกลียวเชือกเกี่ยวกวัดกันอย่างมีมิติโชว์อยู่บนสันเปลือยของสมุด


จำนวนผู้เรียน
ครั้งละ 1 - 5 ท่าน

เลือกเรียนได้ตามวันด้านล่างนี้ค่ะ
  วันที่ 5,12, 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่เรียน
Malila Cafe (ร้านกาแฟ Malila Cafe อ่างศิลา)

ค่าใช้จ่าย
ค่าเรียน+วัสดุอุปกรณ์ + เครื่องดื่ม 1 แก้ว ท่านละ 1,350 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Tel. 082-4665257


Case Binding 
เรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอนต่างๆของการเย็บสมุดแบบการเข้าเล่มสันสมุด


จำนวนผู้เรียน
ครั้งละ 1 - 5 ท่าน

เลือกเรียนได้ตามวันด้านล่างนี้ค่ะ
  วันที่ 5,12 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30 – 12.00 น.

สถานที่เรียน
Malila Cafe (ร้านกาแฟ Malila Cafe อ่างศิลา)

ค่าใช้จ่าย
ค่าเรียน+วัสดุอุปกรณ์ + เครื่องดื่ม 1 แก้ว ท่านละ 1,350 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Tel. 082-4665257

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น